Фабричко шоу

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Дизајн и тест на антена

Антена-тест-микробранова-темна соба

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Канцеларија

Производство линија